AANMELDEN

Onderstaand formulier is bedoeld voor de eerste fase (10 groepslessen)

Voor de individuele lessen neem a.u.b. contact met ons op.
Telefonisch: 06-20075628, of per e-mail info@onzegitaarwereld.nl    E-mail

Alle velden met een invullen a.u.b.

Achternaam betalingsplichtige    verplicht veld
 
Voornaam kind
 
Achternaam kind
 
Adres
 
Postcode
 
Woonplaats
 
Geboortedatum kind
 
Mobielnummer ouder
 
Telefoonnummer ouder
 
E-mailadres ouder
 
Geslacht kind
 
In welke groep op de basisschool zit je?
 
Heb je al eens eerder gitaarles gehad?
 
Vertel iets over jezelf
 
IBANnummer    |    voorbeeld: NL99INGB0099999999

Hierbij machtig ik OnzeGitaarwereld
éénmalig om de verschuldigde
vergoeding af te schrijven van mijn
rekening. Afschrijving vindt plaats
in één termijn.
Ik machtig OnzeGitaarwereld
 
Opmerking(en) ouder